• 24. FEB 2021

    Dokazovanje protiteles

    Dokazovanje protiteles po preboleli okužbi SARS-CoV-2 izvajamo vsak torek med 11. in 12. uro.  Cena preiskave znaša 25 €.