ZGODOVINA

1850

 • prvi zdravnik v Hrastniku - rudniški zdravnik dr. Puschhauser, kirurg 
 • bratovska skladnica za rudarje v primeru bolezni, invalidnosti in starostne onemoglosti

1864  

 • bolniška blagajna v kemični tovarni

1881  

 • bolnica bratovske skladnice (rudniška ambulanta)

1887  

 • rudniški zdravnik dr. Marcius

1930

 • prva lekarna

1937

 • imenovanje prvega občinskega zdravnika

1945

 • dva zdravnika in dve splošni ambulanti (Rudnik, Steklarna)

1947  

 • prva zobna ambulanta

1953

 • pričetek fizioterapije

1955  

 • ustanovitev zdravstvenega doma

1956

 • samostojna reševalna služba

1957  

 • tretja splošna ambulanta (na Dolu pri Hrastniku)
 • druga zobna ambulanta
 • odlok o potrditvi Zdravstvenega doma Hrastnik, kot samostojne organizacijske enote

1963  

 • četrta ambulanta v stavbi stare občine - začetek organiziranega zdravstvenega varstva otrok
 • tretja zobna ambulanta

1966  

 • otroško-šolska zobna ambulanta
 • dispanzer za žene
 • otvoritev I. faze Zdravstvenega doma

1968

 • dispanzer za medicino dela

1972

 • šolska zobna ambulanta

1976

 • otroško-šolski dispanzer
 • Zasavski zdravstveni center - TOZD Zdravstveni dom Hrastnik

1979  

 • otvoritev II. faze Zdravstvenega doma

1983

 • nova ambulanta na Dolu pri Hrastniku

1991

 • Zdravstveni dom Hrastnik

1993  

 • lekarna na Dolu pri Hrastniku