Skladno z določbami 58. člena Zakona o pacientovih pravicah (Ur. list RS št. 15/2008), vas obveščamo, da je pristojna oseba za prejem prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic v ZD Hrastnik:

Muamer Mušić, dr.med.spec.druž.med., tel 03 56 54 472, direktor ZD Hrastnik.

Prva zahteva se lahko poda pisno ali ustno na zapisnik v tajništvu zavoda vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Paciente lahko pri uveljavljanju njihovih pravic zastopa tudi varuh pacientovih pravic, ki se nahaja v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana - enota Hrastnik, Novidom 11, Hrastnik (nad Lekarno).

Varuh pacientovih pravic je Melina Omrzel Petek, univ.dipl.jur., ki ima uradne ure:

ponedeljek od 14.00 do 20.00
torek           od 17.00 do 20.00
sreda          od 17.00 do 20.00

telefon 03 56 46 471 in 03 56 46 472
e-pošta: melina.omrzel.petek@zzv-lj.si