DIREKTOR

Muamer Mušić, dr.med.spec.druž.med.
T: (03) 565 44 50
Mail: direktor@zd-hrastnik.si 

STROKOVNI VODJA


T: (03) 565 44 50
Mail:  zdhrastnik@siol.net

POMOČNICA DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO

Zdenka Kolar, dipl.med.sestra 
T: (03) 565 44 475
Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si