DIREKTOR

Sebastjan Ašenberger, dr.med.spec.pnevm.
T: (03) 565 44 50
Mail: direktor@zd-hrastnik.si 

STROKOVNI VODJA


T: (03) 565 44 50
Mail:  zdhrastnik@siol.net

POMOČNICA DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO

Aleksandra Krajšič, dipl.med.sestra 
T: (03) 565 44 475
Mail: pdzn@zd-hrastnik.si