NUJNA MEDICINSKA POMOČ 24h / DAN

03-56-54-451

Ekipa je na št. 112 najhitreje dosegljiva - ta številka se ne sme zlorabljati za primere, ko zavarovanci niso življenjsko ogroženi.


Ambulanta družinske medicine 1

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 64
Mail: amb1@zd-hrastnik.si
Miroslav Jovanović, dr,med.spec.druž.med.
Aleš Verbajs, t.z.n.

Referenčna ambulanta 1
Mail: ref3@zd-hrastnik.si 
Barbara Zupančič dipl.m.s. 
 

Ambulanta družinske medicine 2

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 66
Mail: amb2@zd-hrastnik.si
Vladimir Krstevski, dr. med.spec.druž.med.
Sabina Šumić, s.m.s.

Referenčna ambulanta 2
T: (03) 565 44 54
Mail: ref3@zd-hrastnik.si
Barbara Zupančič dipl.m.s.

 

Ambulanta družinske medicine 5 s šolsko preventivo

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 55
Mail: sd@zd-hrastnik.si
Jelena Njunjić, dr.med.spec.druž.med.
Sabrina Smajlović, s.m.s.

Referenčna ambulanta 5
T: (03) 565 44 54
Mail: ref3@zd-hrastnik.si


Zdravstveno vzgojni center

T: (03) 565 44 74 
GSM: 070 648 431
mail: zvc@zd-hrastnik.si
Tamara Zemljak dipl.m.s.

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00
SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30
TAMARA ZEMLJAKTAMARA ZEMLJAKTAMARA ZEMLJAKTAMARA ZEMLJAKTAMARA ZEMLJAK

 

Patronažna in nega

T: (03) 565 44 56
M: 041 334 668
Mail: patronaza@zd-hrastnik.si
Marija Laneger dipl.m.s.
Saša Rabuzin s.m.s.
Nika Grilc dipl.m.s
Vesna Blaj Martinc, mag.zdr.nege
Natalija Ovčar Groboljšek,dipl.m.s.
 

Reševalna postaja

T: (03) 56 43 434
Mail: resilna@zd-hrastnik.si
Marko Koritnik t.z.n. - n.p.k.
Tomaž Mihevc t.z.n. - n.p.k.
Jernej Repovž t.z.n. - n.p.k.
Andraž Vidovič t.z.n. - n.p.k.
Blaž Dolinšek t.z.n. - n.p.k.
Grega Skobe t.z.n. - n.p.k
Gašper Fink t.z.n.
Katja Dolinšek, dipl.med.s.
Tilen Oberčkal, dipl. zdravstvenik
Aleksandra Krajšič, dipl.med.s
Anja Podlesnik, dipl.med.s..
 

Denzitometrija - merjenje kostne gostote

T: (03) 565 44 75
Mail: ref3@zd-hrastnik.si
Zupančič Barbara, dipl.med.sestra
 

Računovodstvo

T: (03) 56 54 477
Mail: zdhrastnik@siol.net
 

Tajništvo

T: (03) 56 54 472
Mail: zdhrastnik@siol.net
 

Ambulanta v domu starejših Hrastnik

T:(03) 565 41 08
Mail: dsh@zd-hrastnik.si
Tamara Zemljak, dipl.m.s.
 

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego

T: (03) 565 44 75
Mail: pdzn@zd-hrastnik.si
Aleksandra Krajšič, dipl.med.sestra
 

Dispanzer za ženske

T: (03) 565 44 62
Mail: dzz@zd-hrastnik.si
 dr. med., spec.gin.
Mateja Golouh Rotar dipl.m.s.
 

Zobozdravstvo za odrasle

T: (03) 565 44 58
Mail: zobna1@zd-hrastnik.si
Elena Golomeov, dr.dent.med.
Joži Osterman, t.z.n., zobna asistentka nadomešča
Sanja Sirovica s.m.s.
 

Zobozdravstvo za mladino - OŠ NHR Hrastnik

T:031 634 413
(03)564 24 56
Mail: zobna@zd-hrastnik.si
Biljana Ilievska dr.dent.med.
Katja Krautberger, TZN - zobna asistentka
 

Zobna ambulanta - Dol

T: (03) 563 08 58
Mail: zobna2@zd-hrastnik.si
Snežana Lukić, dr.dent.med.
Barbara Žagar, TZN
Nadomešča t.z.n.

 

Laboratorij

T: (03) 565 44 67
Mail: laboratorij@zd-hrastnik.si
Asist. dr. Sanja Stopinšek, spec. med. biokem.
Tanja Vidmar, lab.teh.
Anja Baš, lab.teh.
 

Tehnične službe

Ksenija Šoštar
Jerica Marcen
Katja Brekan
Fikreta Mrkanović
 

Fizioterapija

T: (03) 565 44 71
Mail: fizioterapija@zd-hrastnik.si
Neja Vidovič, dipl.fizioterapevt
Valerija Blatnik, dipl. fizioterapevt
Živa Kozole, dipl. fizioterapevt
Darja Švent, dipl.fizioterapevt
 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

T: (03) 565 44 63
Mail: dmd@zd-hrastnik.si
Seima Kazaferović, dr.med. spec.med.dela in športa
Nina Korbar, dipl.m.s.
Anita Blaj Čeh dipl.m.s.
 

Direktor

T: (03) 56 54 450
Mail: direktor@zd-hrastnik.si
Sebastjan Ašenberger, dr.med.spec.pnevm.
 

Strokovni vodja

T: (03) 565 44 50
Mail: zdhrastnik@siol.net