NUJNA MEDICINSKA POMOČ 24h / DAN

03-56-54-451

Ekipa je na št. 112 najhitreje dosegljiva - ta številka se ne sme zlorabljati za primere, ko zavarovanci niso življenjsko ogroženi.


Ambulanta družinske medicine 1

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 64
Mail: amb1@zd-hrastnik.si

 • Miroslav Jovanović, dr,med.spec.druž.med.
 • Saša Seme, dipl.m.s.
 • Mail: ref3@zd-hrastnik.si 
  Barbara Zupančič dipl.m.s. 
   

Ambulanta družinske medicine 2

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 66
Mail: amb2@zd-hrastnik.si
Vladimir Krstevski, dr. med.spec.druž.med.
Sabina Šumić, s.m.s.

 

Ambulanta družinske medicine 5 s šolsko preventivo

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 55
Mail: sd@zd-hrastnik.si
Jelena Njunjić, dr.med.spec.druž.med.

 • Sabrina Smajlović, s.m.s.
 • T: (03) 565 44 54
  Mail:
   

 

Zdravstveno vzgojni center

 

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00V DOPOLDANSKEM ČASU OD 7:30 DO 14:30 ALI POPOLDANSKEM ČASU OD 12:00 DO 20:00
SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30SVITOVA PODPORA OD 7:30 DO 14:30
TAMARA ZEMLJAKTAMARA ZEMLJAKTAMARA ZEMLJAKTAMARA ZEMLJAKTAMARA ZEMLJAK

 

 

Patronažna in nega

T: (03) 565 44 56

M: 041 334 668
Mail: patronaza@zd-hrastnik.si
Marija Laneger dipl.m.s.
Saša Rabuzin s.m.s.
Nika Grilc dipl.m.s
Vesna Blaj Martinc, mag.zdr.nege

 • Natalija Ovčar Groboljšek,dipl.m.s.
   

Reševalna postaja

T: (03) 56 43 434
Mail: resilna@zd-hrastnik.si
Matej Logar, voznik sanitetnih prevozov
Marko Koritnik t.z.n. - n.p.k.
Tomaž Mihevc t.z.n. - n.p.k.
Jernej Repovž t.z.n. - n.p.k.
Andraž Vidovič t.z.n. - n.p.k.
Blaž Dolinšek t.z.n. - n.p.k.
Grega Skobe t.z.n. - n.p.k

 • Gašper Fink t.z.n.
 • Katja Dolinšek, dipl.med.s.
  Tilen Oberčkal, dipl. zdravstvenik
 • Aleksandra Krajšič, dipl.med.s.
   

Denzitometrija - merjenje kostne gostote

T: (03) 565 44 75
Mail: ref3@zd-hrastnik.si
Zupančič Barbara, dipl.med.sestra
 

Računovodstvo

T: (03) 56 54 477
Mail: zdhrastnik@siol.net
 

Tajništvo

T: (03) 56 54 472
Mail: zdhrastnik@siol.net
 

Ambulanta v domu starejših Hrastnik

T:(03) 565 41 08
Mail: dsh@zd-hrastnik.si
Tamara Zemljak, dipl.m.s.
 

Glavna sestra

T: (03) 565 44 75
Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si
Zdenka Kolar, dipl.med.sestra
 

Dispanzer za ženske

T: (03) 565 44 62
Mail: dzz@zd-hrastnik.si
Kirar Fazarinc Irena, dr. med., spec.gin.
Zdenka Kolar, dipl.m.s.
MatejaGolouh Rotar dipl.m.s.
 

Zobozdravstvo za odrasle

T: (03) 565 44 58
Mail: zobna1@zd-hrastnik.si
Elena Golomeov, dr.dent.med.
Joži Osterman, t.z.n., zobna asistentka nadomešča

 • Sanja Sirovica s.m.s.
   

Zobozdravstvo za mladino - OŠ NHR Hrastnik

T:031 634 413
(03)564 24 56
Mail: zobna@zd-hrastnik.si
Biljana Ilievska dr.dent.med.
Katja Krautberger, TZN - zobna asistentka

Zobna ambulanta - Dol

T: (03) 563 08 58

 • Mail: zobna2@zd-hrastnik.si
 • Snežana Lukić, dr.dent.med.
 • Barbara Žagar, TZN
 • Nadomešča t.z.n.

 

Laboratorij

T: (03) 565 44 67
Mail: laboratorij@zd-hrastnik.si
Asist. dr. Sanja Stopinšek, spec. med. biokem.
Tanja Vidmar, lab.teh.
Anja Baš, lab.teh.
 

Tehnične službe
 

Fizioterapija

T: (03) 565 44 71
Mail: fizioterapija@zd-hrastnik.si
Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt
Katarina Radak, višji fizioterapevt
Neja Vidovič, dipl.fizioterapevt
 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

T: (03) 565 44 63
Mail: dmd@zd-hrastnik.si
Seima Kazaferović, dr.med. spec.med.dela in športa
Nina Korbar, dipl.m.s.
Anita Blaj Čeh dipl.m.s.
 

Direktor

T: (03) 56 54 450
Mail: direktor@zd-hrastnik.si
Sebastjan Ašenberger, dr.med.spec.pnevm.
 

Strokovni vodja

T: (03) 565 44 50

Mail: zdhrastnik@siol.net