NUJNA MEDICINSKA POMOČ 24h / DAN

03-56-54-451

Ekipa je na št. 112 najhitreje dosegljiva - ta številka se ne sme zlorabljati za primere, ko zavarovanci niso življenjsko ogroženi.


Ambulanta družinske medicine 1

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 64
Mail: amb1@zd-hrastnik.si

 • Miroslav Jovanović, dr,med.spec.druž.med.
 • Saša Seme, dipl.m.s.
 • Mail: ref3@zd-hrastnik.si 
  Barbara Zupančič dipl.m.s. 
   

Ambulanta družinske medicine 2

 • Št. opredeljenih:
  T: (03) 565 44 66
  Mail: amb2@zd-hrastnik.si
  Dolanc Ferant Maja, dr. med.spec.druž.med.
  Sabina Šumić, s.m.s.
 • T: (03) 565 44 54
  Mail: ref3@zd-hrastnik.si
  Barbara Zupančič dipl.m.s.

Ambulanta družinske medicine 5 s šolsko preventivo

 • Št. opredeljenih:
  T: (03) 565 44 55
  Mail: sd@zd-hrastnik.si
  Jelena Njunjić, dr.med.spec.druž.med.
 • Sabrina Smajlović, s.m.s.
 • T: (03) 565 44 54
  Mail: ref3@zd-hrastnik.si
  Barbara Zupančič dipl.m.s.

Zdravstveno vzgojni center

Patronažna in nega

 • T: (03) 565 44 56
  Mail: patronaza@zd-hrastnik.si
  Marija Laneger dipl.m.s.
  Saša Rabuzin s.m.s.
  Nika Grilc dipl.m.s
  Vesna Blaj Martinc, mag.zdr.nege
 • Natalija Ovčar Groboljšek,dipl.m.s.
   

Reševalna postaja

 • T: (03) 56 43 434
  Mail: resilna@zd-hrastnik.si
  Matej Logar, voznik sanitetnih prevozov
  Marko Koritnik t.z.n. - n.p.k.
  Tomaž Mihevc t.z.n. - n.p.k.
  Jernej Repovž t.z.n. - n.p.k.
  Andraž Vidovič t.z.n. - n.p.k.
  Blaž Dolinšek t.z.n. - n.p.k.
  Grega Skobe t.z.n. - n.p.k
 • Gašper Fink t.z.n.
 • Katja Dolinšek, dipl.med.s.
  Tilen Oberčkal, dipl. zdravstvenik
 • Aleksandra Krajšič, dipl.med.s.
   

Denzitometrija - merjenje kostne gostote

Računovodstvo

Tajništvo

Ambulanta v domu starejših Hrastnik

Glavna sestra

Dispanzer za ženske

 • T: (03) 565 44 62
  Mail: dzz@zd-hrastnik.si
  Kirar Fazarinc Irena, dr. med., spec.gin.
  Zdenka Kolar, dipl.m.s.
  MatejaGolouh Rotar dipl.m.s.
   

Zobozdravstvo za odrasle

 • T: (03) 565 44 58
  Mail: zobna1@zd-hrastnik.si
  Elena Golomeov, dr.dent.med.
  Joži Osterman, t.z.n., zobna asistentka nadomešča
 • Sanja Sirovica s.m.s.
   

Zobozdravstvo za mladino - OŠ NHR Hrastnik

 • T:031 634 413
  (03)564 24 56
  Mail: zobna@zd-hrastnik.si
  Biljana Ilievska dr.dent.med.
  Katja Krautberger, TZN - zobna asistentka

Zobna ambulanta - Dol

 • T: (03) 563 08 58
 • Mail: zobna2@zd-hrastnik.si
 • Sara Zlatanovska, dr.dent.med.
 • Barbara Žagar, TZN
 • Nadomešča Anja Marinko t.z.n.

Laboratorij

 • T: (03) 565 44 67
  Mail: laboratorij@zd-hrastnik.si
  Asist. dr. Sanja Stopinšek, spec. med. biokem.
  Tanja Vidmar, lab.teh.
  Anja Baš, lab.teh.
   

Tehnične službe
 

Fizioterapija

T: (03) 565 44 71
Mail: fizioterapija@zd-hrastnik.si
Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt
Katarina Radak, višji fizioterapevt
Neja Vidovič, dipl.fizioterapevt
 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

T: (03) 565 44 63
Mail: dmd@zd-hrastnik.si
Seima Kazaferović, dr.med. spec.med.dela in športa
Nina Korbar, dipl.m.s.
Anita Blaj Čeh dipl.m.s.
 

Direktor

T: (03) 56 54 450
Mail: direktor@zd-hrastnik.si
Sebastjan Ašenberger, dr.med.spec.pnevm.
 

Strokovni vodja

T: (03) 565 44 50

Mail: zdhrastnik@siol.net