NUJNA MEDICINSKA POMOČ 24h / DAN

03-56-54-451

Ekipa je na št. 112 najhitreje dosegljiva - ta številka se ne sme zlorabljati za primere, ko zavarovanci niso življenjsko ogroženi.


Ambulanta družinske medicine 1

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 64
Mail: amb1@zd-hrastnik.si
Betim Ejupi, dr.med.spec.druž.med.
Azra Alić, dipl.m.s.

Mail: amb1-ref@zd-hrastnik.si 
Katja Krpič dipl.m.s. 
 

Ambulanta družinske medicine 2

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 66
Mail: amb2@zd-hrastnik.si
Dragan Ristić, dr.med.spec.druž.med.
Darja Gojgič s.m.s.

T: (03) 565 44 54
Mail: amb2-ref@zd-hrastnik.si
Barbara Zupančič dipl.m.s.

Ambulanta družinske medicine 5 s šolsko preventivo

Št. opredeljenih:
T: (03) 565 44 55
Mail: sd@zd-hrastnik.si
Anže Dušak, t.z.n.

T: (03) 565 44 54
Mail: ref3@zd-hrastnik.si
Barbara Zupančič dipl.m.s.

Zdravstveno vzgojni center

T: (03) 565 44 74 
GSM: 070 648 431
mail: zvc@zd-hrastnik.si
Tamara Zemljak dipl.m.s.

Patronažna in nega

T: (03) 565 44 56
Mail: patronaza@zd-hrastnik.si
Marija Laneger dipl.m.s.
Saša Rabuzin s.m.s.
Nika Grilc dipl.m.s. - nadomešča
Vesna Blaj Martinc, mag.zdr.nege

Natalija Ovčar Groboljšek,dipl.m.s.
 

Reševalna postaja

T: (03) 56 43 434
Mail: resilna@zd-hrastnik.si
Matej Logar, voznik sanitetnih prevozov
Marko Koritnik t.z.n. - n.p.k.
Tomaž Mihevc t.z.n. - n.p.k.
Jernej Repovž t.z.n. - n.p.k.
Andraž Vidovič t.z.n. - n.p.k.
Blaž Dolinšek t.z.n. - n.p.k.
Grega Skobe t.z.n. - n.p.k.
Tilen Oberčkal, dipl. zdravstvenik
 

Denzitometrija - merjenje kostne gostote

T: (03) 565 44 75
Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si
Zdenka Kolar, dipl.med.sestra
 

Računovodstvo

T: (03) 56 54 477
Mail: zdhrastnik@siol.net
 

Tajništvo

T: (03) 56 54 472
Mail: zdhrastnik@siol.net
 

Ambulanta v domu starejših Hrastnik

T:(03) 565 41 08
Mail: dsh@zd-hrastnik.si
Ejupi Betim, dr.med.,
Tamara Zemljak, dipl.m.s.
 

Glavna sestra

T: (03) 565 44 75
Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si
Zdenka Kolar, dipl.med.sestra
 

Dispanzer za ženske

T: (03) 565 44 62
Mail: dzz@zd-hrastnik.si
Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec.gin.
Milanović Olivera, dr. med., spec.gin.
Nataša Kočnar, dr. med., spec.gin
Zdenka Kolar, dipl.m.s.
Ines Prah, s.m.s.
 

Zobozdravstvo za odrasle

T: (03) 565 44 58
Mail: zobna1@zd-hrastnik.si
Kristina Kovachevski, dr.dent.med. - nadom. pogodbeni zobozdr.
Joži Osterman, t.z.n., zobna asistentka
 

Zobozdravstvo za mladino - OŠ NHR Hrastnik

T:031 634 413
(03)564 24 56
Mail: zobna@zd-hrastnik.si
Biljana Ilievska dr.dent.med.
Katja Krautberger, TZN - zobna asistentka
 

Laboratorij

T: (03) 565 44 67
Mail: laboratorij@zd-hrastnik.si
Simona Kaše Velenšek, mag.lab.biok.
Tanja Vidmar, lab.teh.
nadz. Katarina Jordan Jazbec spec.med.biokem.
 

Tehnične službe

T: (03) 565 44 50
 

Fizioterapija

T: (03) 565 44 71
Mail: fizioterapija@zd-hrastnik.si
Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt
Katarina Radak, višji fizioterapevt
Neja Fink, dipl.fizioterapevt
 

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

T: (03) 565 44 63
Mail: dmd@zd-hrastnik.si
Seima Kazaferović, dr.med. spec.med.dela in športa
Nina Korbar, dipl.m.s.
Marjeta Brekan, s.m.s.
 

Direktor

T: (03) 56 54 450
Mail: gregor.pajic@zd-hrastnik.si
Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.
 

Strokovni vodja

T: (03) 565 44 64
Mail: amb1@zd-hrastnik.si
Ejupi Betim, dr.med., spec.druž.med.